Εγγραφείτε για LeyLab Free

Έχετε άδεια για λογισμικό ή βιβλιογραφία;Ενεργοποιείστε την άδεια εδώ

Η έκδοση LeyLab Free είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την πλήρη έκδοση. Σε περίπτωση αναβάθμισης στην πλήρη έκδοση, όλα τα καταχωρημένα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν.

Στο LeyLab Free μπορούν να δημιουργηθούν μόνο έως 100 συσκευές και έως 10 πειράματα και ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο μειώνεται.

Εάν δεν έχετε αριθμό πελάτη LD ή δεν μπορείτε να τον βρείτε, εγγραφείτε στο LeyLab εδώ.